2023ko Gabonetako kanpaina

Eguberri honetan, zuk zerikusi handia duzu.

JARRI BEGIRADA EKINEAN

Pertsona guztiok dugu zerikusi handia besteek izan ditzaketen aukeretan. Zuk egiten duzunak edo egiten ez duzunak, egin dezakezun ekarpenak bizia eman, bakardadea arindu, arima sendatu dezake, beste batzuei bizitza horietan beste bizitza bat sortzen dela sentiarazi diezaieke. Gure zeregina ez da soilik besteen beharrak asetzea, pertsona orok barruan dituen bizitza berrirako aukera guztiak aurkitzea baizik, eta hori itxaropen bihurtzen da.

“Itxaropena ez da gauzak ondo aterako diren uste osoa, azken emaitzatik harago zentzua duten gauzak egotearen ziurtasuna baizik” (Vaclav Havel).

Itxaropenerako garaia da, baina ez ezazu kanpoan bilatu. Itxaropena zure baitan dago eta Gabon hauetan hauxe izan daiteke zure helburu bakarra:

Itxaropena izatea. Itxaropena partekatzea. Itxaropena argitzea.

#ZukZerikusiHandiaDuzu