Komunitate Abegikorrak – Programak

Caritaseko agenteek, boluntarioek, apaizek, parte hartzen duten pertsonek eta teknikariek gizarte-ekintza eta sentsibilizazio soziala lantzen dute harrera-komunitateetan.

Kristau-komunitate horiek, beren jardunean, Elizaren ebanjelizazio-eginkizuna betetzen dute.

Parrokiako eta eskualdeko komunitateak, zerbitzu orokorrak eta programa- eta jarduera-taldeak dira Komunitate Hartzaileak. Horiek guztiak Gasteizko Elizbarrutiko Caritas-ek osatu nahi duen Komunitate Hartzaile handian sartzen dira.

Eskura dauden giza baliabideekin eta baliabide materialekin, Komunitate Hartzaileek honako programa hauen jarduerari eusten diote:

HARREMANA

Print Friendly, PDF & Email